Program Național de Formare

Publicat: Miercuri, 27 Septembrie 2017

Direcția Judeţeană pentru Sport și Tineret Teleorman, organizează, în cadrul proiectului  “ Program național de formare “ în luna septembrie, activitatea de selecție a 25 de tineri, pentru  a participa, în luna octombrie / noiembrie la cursul acreditat de educație complementară în domeniul competențelor antreprenoriale.
Termen de înscriere 2 octombrie 2017
• Selecţia participanţilor: 2 - 4.10.2017
• Afişare rezultate selecţie: 4.10.2017
• Depunere contestaţii: 5.10.2017
• Afişare rezultate contestaţii: 6.10.2017
• Afişare rezultate finale: 6.10.2017
 Cursul se derulează începând cu data de 10.10.2017 până la data de 20.10.2017, cu posibilitate de prelungire, după caz.
 Cursul durează 5 zile ( 8 ore / zi ), inclusive examenul şi se poate derula de luni până vineri sau poate cuprinde şi zilele de sâmbătă şi duminică după caz.
 Cursul cuprinde următoarele teme: analiza pieţei, oportunităţilor, riscurilor, stabilirea scopului şi obiectivelor, fundamentul juridic pentru iniţierea unei afaceri, strategia de marketing, finanţarea unei afaceri, surse de finanţare, managementul echipei, managementul financiar, managementul riscului, managementul afacerii, politica de promovare şi vânzare a produselor – serviciilor, strategia de dezvoltare-logistica şi resursele necesare derulării unei afaceri, întocmirea planului unei afaceri. 
Informaţii detaliate sunt în Metodologia privind modalitatea de înscriere, selecţie şi participare a tinerilor în cadrul proiectului Program Naţional de Formare, aprobată prin Ordinul Ministrului Tineretului şi Sportului nr. 1441 din 31.08.2017, anexat.